Tutustu palveluihimme - tehdään tilannekartoitus

WMS-Tilit tarjoaa monipuolisesti eri tilitoimistopalveluita.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma auttaa ennakoimaan ja suunnittelemaan yrityksesi tulevaisuutta. Se antaa apuvälinetä liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Liiketoimintasuunnitelman avulla yhtiö pystyy muuttamaan strategiansa ja suunnitelmansa taloudellisiksi luvuiksi.

Sisäinen laskenta

Johdon laskentatoimi on yrityksen tai yhteisön organisaation osa, jonka tehtävänä on tuottaa yrityksen johdon tueksi taloudellisia laskelmia päätöstilanteiden tueksi. Johdon laskentatointa kutsutaan myös sisäiseksi laskentatoimeksi, koska sen asiakkaat ovat yrityksen sisällä. Sen tuottamat laskelmat ovat luonteeltaan joko suunnitelma- tai tarkkailulaskelmia kuten kassavirtaennusteet ja -laskelmat. Verosuunnittelun tueksi veroennuste on helppolukuinen seurantatyökalu päätöksenteon tueksi. Lisäksi valmistelemme yrityksellenne tarvittaessa esimerkiksi investointointilaskelmat.

Ulkoinen laskenta

Ulkoisella laskentatoimella osoitetaan jaettavan voiton määrä ja maksukyky yksityisille ja julkisille velkojille.Suomessa sitä säätelee muun muassa kirjanpitolaki, pien- ja mikroyritysasetus sekä kirjanpitoasetus.

Palkanlaskenta

Palkkahallinnon säädökset ovat muuttuneet. Kaikissa yrityksissä palkanlaskenta on monimutkaistunut viime vuosina. Tilitoimistoissa, joissa asiakasyrityksiä on laidasta laitaan, vaikeusaste on kasvanut muita nopeammin. Yhä suuremmat yritykset ulkoistavat palkanlaskennan tilitoimistolle. WMS-Tilit kokoaa yhteen myös palkanlaskennan palaset.

Yrityksen arvonmääritys

Arvonmääritys on osa yritystutkimusta ja se sisältää kattavan analyysin yrityksen arvosta. Arvonmääritys suoritetaan perusteellisesti käyttäen eri arvonmääritysmenetelmiä. Laadimme yrityksen käyvästä arvosta realistisen ja puolueettoman arvion, jossa otetaan huomioon liiketoiminta, taloudellinen kehitys, toimiala ja markkinat sekä liiketoimintamahdollisuudet.

Muut tilitoimiston palvelut

Teemme sopimuksen perusteella yrityksenne kirjanpidon ja tilintarkastukset. Lisäksi tarjoamme myös muita taloushallinnon tehtäviä, kuten veroneuvontaa, henkilöstöhallintoa sekä laskutus- ja maksuliikennepalveluita.

Pidämme Sinut aina ajan tasalla.